TË RINJTË E VITIT 2017

 

FORMULARI I APLIKIMIT

 

Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri (ANYN) në bashkëpunim me Koalicionin për Arsimin në Shqipëri dhe CRCA Shqipëri hapin procesin e Nominimeve për nismën “Të Rinjtë e Vitit 2017”.

Ne jemi të interesuar për nominimet tuaja dhe ju falenderojmë për kohën që po vini në dispozicion. Afati i fundit për dërgimin e propozimeve/nominimeve është data 10 Nëntor 2017!

Së pari, do t’ju luteshim të na vinit në dispozicion disa të dhëna rreth jush. Këto të dhëna do të përdoren vetëm për qëllimet e sipërpërmendura.


Ne duam të njohim kontributin e të rinjve shqiptarë përgjatë vitit 201në vendin tonë në kategori të ndryshme. Ju lutemi të përcaktoni emrat e të nominuarëve tuaj dhe fushat ku kanë kontribuar. Të rinjtë e nominuar duhet të jenë mbi 1vjeç dhe deri në moshën 30 vjeç!

Do të merren në konsideratë vetëm aplikimet që përshkruajnë QARTË nismën që ka zbatuar i riu / e reja dhe NDRYSHIMIN që ka sjellë, sa persona janë ndikuar, sa persona kanë përfituar nga kjo nismë apo veprimtari. 

Mënyrat për ta kontaktuar të nominuarën/in
(maksimumi: 450 fjalë)
(jo më shumë se 100 fjalë)
(maksimumi 300 fjalë)
Ju lutem vendosni emrat dhe kontaktet e dy individëve që mund të konfirmojnë rezultatet e nismës (individi mund të jetë një drejtues organizate/donator/përfaqësues institucioni etj...)
Ju lutem vendosni emrat dhe kontaktet e dy individëve që mund të konfirmojnë rezultatet e nismës (individi mund të jetë një drejtues organizate/donator/përfaqësues institucioni etj...)

Na Kontaktoni

Web Design & Development by: WWW.FIT.AL