Status message

Submissions for this form are closed.

Të rinjtë e Vitit 2016

Rrjeti Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri (ANYN) në bashkëpunim me Lidershipin e të Rinjve të Tiranësdhe CRCA Shqipëri, mbështetur nga Olof Palme International Center në Shqipërihapin procesin e Nominimeve për nismën “Të Rinjtë e Vitit 2016”.

Ne jemi të interesuar për nominimet tuaja dhe ju falenderojmë për kohën që po vini në dispozicion.Afati i fundit për dërgimin e propozimeve/nominimeve është data 25 Tetor 2016!

Së pari, do t’ju luteshim të na vinit në dispozicion disa të dhëna rreth jush. Këto të dhëna do të përdoren vetëm për qëllimet e sipërpërmendura .

Na Kontaktoni

Web Design & Development by: WWW.FIT.AL