Nomino një Person

Të dhënat e personit që plotëson aplikimin
(nëse është vetë-aplikim do të duhet që ky seksion dhe të dhënat në seksionin 3 të plotësohen njësoj. Nëse propozuesi është dikush tjetër, atëhere ky seksion plotësohet vetëm një herë):
UNE NOMINOJ:

PLOTËSIMI I KRITEREVE PËR VLERËSIM

Janë 3 kategori kryesore të vlerësimit. Mund të aplikoni vetëm për njërën nga kategoritë!

  • I riu / e reja e Vitit 2018 për avokimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut
  • I riu / e reja e Vitit 2018 për nxitjen e pjesmarrjes në vendim-marrje / vullnetarizmit të të rinjve
  • I riu / e reja e Vitit 2018 për krijimin e modeleve apo shërbimeve Rinore

Ju lutemi përzgjidhni kategorinë për të cilën ju po aplikoni/nominoni te riun/renë.

Na Kontaktoni

Web Design & Development by: WWW.FIT.AL